Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Είσοδος Χρήστη

Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του Energy Efficiency Conference 2018 είναι να καταδείξει πώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή, διανομή και διαχείριση των ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια τη ζήτηση και κατανάλωσή τους από βιομηχανικούς και λιανικούς καταναλωτές, έχοντας ως συνέπεια τη δημιουργία σημαντικών ωφελειών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως τεχνικές εταιρείες, ESCOs, βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφορών και υποδομών κ.ά.

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και practitioners, στον νευραλγικό τομέα της ορθολογικής ενεργειακής διαχείρισης και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Παράλληλα, μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ ειδήμονες του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τις νομοθετικές αλλαγές στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις και τους διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Έτσι, πρόκειται να αναδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και πώς μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για το συνολικό σύστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
ZEB
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant