Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού & της διαχείρισης σε βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεταφορές και υποδομές, όπως:

  • Τεχνικούς Διευθυντές και Διευθυντές Παραγωγής
  • Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης
  • Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
  • Στελέχη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
  • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας

Παράλληλα, θα συγκεντρώσει Διευθύνοντες Συμβούλους, μηχανικούς, συμβούλους και εμπειρογνώμονες, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων ενεργειακής διαχείρισης.