Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

Energy Efficiency Conference 2017: Zero net energy for industry & building

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου σε μορφή pdf

Παρουσιάσεις oμιλητών Energy Efficiency Conference 2017


Energy Efficiency Conference 2016: Revealing Opportunities in Buildings and Industry

Παρουσιάσεις oμιλητών Energy Efficiency Conference 2016


Energy Efficiency Conference 2015: Τεχνολογίες, Υπηρεσίες & Kαλές Πρακτικές Ενεργειακής Διαχείρισης

Παρουσιάσεις oμιλητών Energy Efficiency Conference 2015


Energy Efficiency Conference 2014: Revealing Opportunities in Buildings, Industry & Transportation

Παρουσιάσεις oμιλητών Energy Efficiency Conference 2014


Energy Efficiency Conference 2013: Cost Savings in Business & Industry

Παρουσιάσεις oμιλητών Energy Efficiency Conference 2013